Czy organizujecie jakieś darmowe szkolenia, na których mogę dowiedzieć się coś więcej o tych nowych przepisach?

Od dzisiaj (2.02.2022) czasy stają się coraz ciekawsze. Wchodzi w życie zmiana ustawy o wynagrodzeniach kierowców, likwidująca możliwość nieoskładkowanego zwrotu kosztów wyżywienia i noclegu dla kierowców w transporcie zagranicznym.

Genezą tych zmian miała być dyrektywa o kierowcach delegowanych, ale nasi rządzący w Polsce, wrzucili wszystkich kierowców do jednej grupy uznając, że kierowca zagraniczny zawsze jest delegowany.

Zgodnie z zapowiedzią, udostępniamy całe nagranie dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z merytorycznym szkoleniem podzielonym na 4 sekcje tematyczne:

  • dla wszystkich – przypomnienie powodów zmiany przepisów oraz kogo dotyczą i jak wpływają organizację tras
  • dla rozliczających – wskazanie danych i zasad rozliczania wynagrodzeń po nowemu, bez diet zagranicznych z nagrodami i premiami w tle
  • dla księgowych – omówienie zasady obliczani ulg ZUS i podstawy oskładkowania oraz struktury składników płacowych w programach kadrowo-płacowych
  • dla kierowców – podsumowanie skutków wprowadzonych zmian na możliwość roszczeń sądowych, obciążeń komorniczych oraz potrzeby indywidualnych negocjacji warunków płacowych

Darmowe webinary

Co 2-3 tygodnie, w środy o 10:00, organizujemy bezpłatne webinary merytoryczne dla wszystkich „transportowców”. Zawsze omawiamy bieżące tematy z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców, nadchodzące zmiany i metody jakimi radzą sobie firmy, którymi się opiekujemy.

Czy warto nas poznać?

Korygujemy metody rozliczania kierowców w firmach transportowych i produkcyjnych. Łączymy wymagania zagranicznych płac sektorowych ze składnikami polskiego systemu prawnego (premie, nagrody, dopłaty, stawka minimalna). Maksymalizujemy wartość diet wirtualnych, obniżając podstawę ZUS i PIT. Opracowujemy gotowe ustawienia do programów do rozliczania kierowców.

Zaakceptowany projekt zasad wynagradzania kierowców wdrażamy w firmie ucząc osoby odpowiedzialne procesu wczytywania danych, analizy aktywności i generowanie dokumentacji potrzebnej dla stworzenia listy płac dla kierowców.

Integrujemy pobieranie danych z systemów GPS, TMS oraz koordynujemy eksport do programów kadrowo-płacowych.

Mariusz Hendzel
Prezes ITD-PIP